Tietosuojalauseke

TIETOSUOJASELOSTE

Nimi: Mindgame Oy
Y-tunnus: 2543628-1
Osoite: Puistokatu 13-15 D18, 90120 OULU
Tietosuojaedustaja: Terhi Mets
Sähköpostiosoite: terhi(at)mindgame.fi
Puh: +358 (0) 50 323 6073

Rekisterin nimi: Asiakas, potilasrekisteri

1. Kuvaus tietosuojaselosteesta

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Mindgame yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Mindgame yrityksessä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet
Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin.
Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista lähettämällä sähköpostia terhi(at)mindgame.fi
Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, otathan yhteyttä. Pyydämme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä sähköpostitse terhi(at)mindgame.fi. Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?
Mindgame käyttää keräämiään henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämisen, uudistamisen ja laskuttamisen tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään asiakkailta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella. Potilaan tietoja käytetään ainoastaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten. Käytyjä terapiakeskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa. Valmennus-, työnohjaus- ja tuotetilaajien tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: Yrityksen nimi, Y-tunnu tai henkilön etunimi ja sukunimi sekä henkilöturvatunnus. Lisäksi yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail ja puhelinnumero. 

4. Miten tietoja käsitellään?

Mindgame käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.
Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.
Mindgame on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mindgame:in käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Mindgamen hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Mindgame:in pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Mindgamen kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietosi käsitellään?

Asiakassuhteen henkilötietoja käsitellään EU:n sisällä, eikä viedä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Ota yhteyttä

Mindgamen henkilötietojen rekisterinpitäjä ja tietosuojaedustaja edellä kuvatuissa tarkoituksissa on Terhi Mets, yhteystiedot yllä.