Skip to content

Tiimi

terhi ja toni

Mitä lupaamme? 

Aitous. Emme halua turhaan jäykistellä, sillä elämässä tulee vastaan jännittäviä tilanteita muutoinkin. Kohtaamme asiakkaat aidosti omina itsenämme, vältämme psykologi-jargoniaa tai asiantuntijaroolin taakse kätkeytymistä

Luottamus. Ammattietiikkamme on korkea ja lupaamme tehdä kussakin tilanteessa aina parhaamme. Sen pitäisi riittää. Tunnistamme omat rajamme ja ohjaamme asiakkaamme eteenpäin, mikäli osaamisemme tai esim. aikataulumme ei ole asiakkaan tarpeeseen paras mahdollinen.

Hyvinvointi. Intohimosta riippumatta suhtaudumme työhön työnä. Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme, kuuntelemme omia tarpeitamme ja mikä tärkeintä – olemme läsnä vapaalla rakkaillemme, sillä ilman heiltä saatavaa merkityksellisyyden kokemusta työkään ei varmaan tuntuisi miltään.

Miksi meitä tarvitaan?

Ihminen on tavattoman moninainen kapistus – toisaalta hyvin sopeutumiskykyinen sekä perusotteeltaan vahvasti tulevaisuus-, oppimis- ja yhteistyösuuntautunut. Toisaalta, joutuessaan jollain tavoin liian tiukille joko pitkään jatkuneen korkean kuormituksen (stressin) tai yksittäisen kestokyvyn ylittäneen tapahtuman (trauman) seurauksena ote ns hyvästä päivästä alkaa lipsua.

Tällöin pintaan nousee tavallista tiuhempaan negatiivisia tunteita ja ajatuksia – esim pelkoja ja epävarmuuksia, pessimistiä ajatuksia omista oppimisen mahdollisuuksista ja yrityksen kasvun suunnasta. Ulospäin näkyvä reagointi ja käyttäytyminen muuttuvat. Toisilla ärsytyskynnys laskee ja pahaolo puretaan ulospäin. Toiset kätkevät tunteensa ja eristäytyvät työporukasta. 

Stressistä puhutaan paljon. Fysiologiset mittarit auttavat kehon stressireaktioiden tunnistamisessa ja palautumisen onnistumisen mittaamisessa. Ihmisen toimintakyvyn kannalta riittävän homeostaasin säilyttäminen on välttämätöntä ja hyvä ohjenuora. Kuormituksen ja palautumisen tasapainoa on tärkeää opetella hallitsemaan. 

Mielen reaktioiden ja liikkeiden seuraamisessa fysiologista mittareista ei samassa määrin ole apua, vaikka tunteilla onkin tutkitusti myös kehollinen, fysiologinen vaste, joka voidaan saada osin kiinni esim syke/sykeväli- ja kortisolimittauksin. 

Ajatukset, tunteet, tarpeet, toiveet ja käyttäytymisaikomukset ovat mielen reaktioita ja liikkeitä, joista voimme tulla tietoiseksi, ja joita voimme aidosti ymmärtää, tutkia ja johtaa ainoastaan kääntämällä katseen sisäänpäin, omaan mieleen ja omaa kokemukseemme. Elämänhistorian ja geneettisten tekijöiden kudelmana jokaisesta ihmisestä on muodostunut täysin uniikki yksilö, jonka kokemusta kukaan ei voi ulkopuolelta tietää. Ilman tietoista pysähtymistä meidän itsemmekään ei ole kovin helppoa saada omasta kokemuksestamme kiinni sitä:  

  • mitä tapahtui – mitä tunsin, ajattelin ja koin kehossani?
  • mikä sai minut kokemaan tai toimimaan juuri noin?
  • miten ymmärrän itseäni ja omaa mieltäni?
  • entä omaa tapaani reagoida ja toimia suhteessa toisiin, tavoitteisiin, vaatimuksiin tms?
  • onko tämä toimintamalli jatkossakin hyvä minulle ja muille?
  • mitä haluan muuttaa ja miksi? 
  • miten sen muutokset teen?
  • miten säilytän muutosmatkalla uskoni ja sinnikkyyteni, millainen apu olisi tarpeen? 

Me Mindgamella olemme erikoistuneet kulkemaan ihmisten, tiimien ja johtajien rinnalla ja auttamaan heitä tällä psykologisella muutos- ja kasvumatkalla. Meillä on psykologin koulutus, joka luo turvallisen pohjan ja vahvan ammattieettisen taustan kanssamme tehtävälle yhteistyölle. Lisäksi olemme kehittäneet osaamistamme vuosia kestävissä täydennyskoulutuksissa (psykoterapia, työ- ja organisaatiopsykologia, työnohjaus, business coaching), jotta uudistumme ja ammattitaitomme syvenevät. 

Meidän missiomme on pysäyttää pitkittyneen stressin, uupumuksen ja mielenterveyden romuttumisen kiihtyvä kasvu auttamalla vastuullisia yrityksiä huolehtimaan työntekijöistä ja työntekemisen edellytyksistä luomalla välittämisellä hyvinvointia ja inhimillisyydellä tuottavuutta. 

Miltä kuulostaa? Jaammeko saman vision?  

Terhi Mets

TYÖN JA ORGANISAATIOIDEN ERIKOISPSYKOLOGI (PsL), INTEGRATIIVINEN YKSILÖPSYKOTERAPEUTTI, TYÖNOHJAAJA, URHEILUPSYKOLOGI (SERT). 

Ikuinen unelmoija. Intohimoinen kehittäjä. Nelikymppinen perheenäiti ja Mindgamen toimitusjohtaja.

Psykologin työssä tukeutuminen tutkimustietoon, hyviin käytäntöihin ja teoreettisiin malleihin luo työlleni vakaan ammatillisen perustan.

Sen rinnalla oman ajattelun haastaminen, uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen ja psykologisen tietotaidon jalostaminen selkeiksi tuotteiksi ja palveluiksi ovat minulle tärkeitä.

Liputan erittäin voimakkaasti holistisen ihmiskäsityksen puolesta.

Erilaisuuden kunnioittaminen, ajattelun avarakatseisuus ja eri ammattikuntien välisen osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden parhaaksi ovat minulle työssäni ja yrityksessäni ensiarvoisen tärkeitä.

Ota Terhiin yhteyttä, kun etsit kumppania työyhteisön psykologisten taitojen (psykologinen turvallisuus, valmentava johtaminen, aito yhteistyö, työnimu) kehittämiseen tai olet huolissasi omasta tai johdettaviesi työssä jaksamisesta.

Lisäksi Terhi on erikoistunut psykoterapeuttina työuupuneiden lyhyisiin ja pitkiin hoitoihin, joissa keskustelun lisäksi myös kehollisuus ja psykofysiologisen palautumisen tukeminen on keskiössä. Hän on perehtynyt jo lisensiaattitutkimuksessaan 2007 työssä palautumisen psykofysiologiaan. 

Yhteystiedot: terhi@mindgame.fi tai p. 050 323 6073

MIGA terhi mets valmennukset 1024x682 1
MIGA toni mets 1024x682 1

Toni Mets

TYÖTERVEYS- JA URHEILUPSYKOLOGI, KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTI, BUSINESS COACH 

Rauhaa rakastava basisti. Aito oululainen perheenisä ja yrittäjä.

Opiskelujen aikana innostuin eniten neuropsykologiasta ja psykofysiologiasta. Niiden tarkkuus, täsmällisyys ja loogisuus vakuuttivat.

Tutkijanuralla sukelsin syvemmälle psykofysiologiaan – sykkeen, liikkeen ja tuloksen väliseen yhteyteen. Fysiologian syvempi ymmärrys toi erilaisen pohjan myöhemmälle työlleni.

Tänä päivänä tunteet, ajatukset, ihminen ja hänen käyttäytymisensä erilaisissa tilanteissa muodostavat työssäni haasteen, johon suhtaudun kunnioittaen ja mielenkiinnolla. Yhdessä tutkien ja oivaltaen.

Liikunta, lepo, uni, ravinto, työ- ja sosiaalisen elämän kokonaisuus rakentavat hyvää psyykkistä hyvinvointiakin. Minun ja asiakkaitteni.

Ota Toniin yhteyttä, kun etsit kognitiivista psykoterapeuttia, business coachia tai urheilupsykologia – fiksua ammattilaista avuksesi. 

Yhteystiedot: toni@mindgame.fi tai p. 050 338 2295

Valmentajatiimi

Organisaationne työhyvinvoinnin ja merkityksellisen aikaansaamisen kehittäminen on yhteinen intohimomme. Kumppaniverkostomme kaikki valmentajat ovat oman erityisalansa syväosaajia.  

Mind & Spirit www.kukkolasse.fi

Lasse Kukkonen

Mind & Spirit
www.kukkolasse.fi
Mind & Work & Body www.innostuksenhetki.fi

Marjo Mäyrä

Mind & Work & Body
www.innostuksenhetki.fi
Body & Mind www.popupyogaoulu.com

Maria Kauppi

Body & Mind
www.popupyogaoulu.com
Mind & Work www.johtamisvalmennus.fi

Sampo Kettunen

Mind & Work
www.johtamisvalmennus.fi
Mind & Work & Spirit

Terhi Mets

Mind & Work & Spirit
Mind & Work

Toni Mets

Mind & Work

SINÄKÖ?

Kuulutko joukkoomme?

Palautetta työnohjauksistamme

\”Työnohjauksesta sain konkreettisia työkaluja ja menetelmiä kriisitilanteiden hoitoon pattitilanteisiin ajautuneessa työyhteisössä. Lisäksi oli helpottavaa puhua luottamuksella itseä kuormittavista tilanteista – esimies kun on arjessa muuten varsin yksin tunteiden ja tilanteiden kanssa.\”

\”Työnohjaajan ote työyhteisön ja esimiestyön ongelmiin oli silmiä avaavaa. Hän sai minut näkemään vaikeat tilanteet ja omat tunteeni ikään kuin ulkopuolisen silmin, mikä auttoi tilanteisiin suhtautumista arjessa. Oivalsin, opin ja ymmärsin.\”

 

\”Auttoi jaksamaan ja löytämään taas uutta intoa. Nämä ovat sittenkin yleisiä ongelmia, ihmisiä me kuitenkin olemme!\”

\”Sain välineitä työhön ja fokusta oleelliseen, auttoi omaa jaksamista. Työnohjauksen kautta näkökulmani työhön laajeni – tämä kautta motivaatio ja jaksamiseni vahvistuivat.\”