Palvelut

love,akesthe worldgoaround
Tarjoamme palveluita, jotka pohjautua tutkittuun tietoon ja inhimilliseen arvomaailmaan

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja toimimme tasavertaisessa yhteistyösuhteessa kaikkien kanssa.

Tuemme asiakkaitamme tasapainoisen, omien arvojen mukaisen elämän elämisessä ja merkityksellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Autamme organisaatioita ottamaan työelämässä huomioon myös pehmeämmät arvot – rakentamaan inhimillisyyden kautta tuottavuutta ja välittämisellä hyvinvointia.

Tuotteet ja palvelut

Mindgame valmennus tuo yrityksenne käyttöön kehon, mielen ja työn ammattilaiset, jotka auttavat nostamaan yksilöiden ja koko yrityksenne hyvinvoinnin ja aikaansaamisen uudelle tasolle. Valmennusprosessi käynnistyy alkukyselyllä ja mittauksilla, jatkuu yksilöllisiin tarpeisiin kohdennetulla valmennuspalveluilla, ja päättyy loppumittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Valmennus nivotaan osaksi työyhteisön omia prosesseja ja kehittämistä. Tutustu tarkemmin valmentajatiimimme ja ota yhteyttä. Rakennetaan paras kokonaisuus juuri teidän tarpeisiinne.

Mindgame organisaation työhyvinvointivalmennus

Mindgame valmennus tuo yrityksenne käyttöön kehon, mielen ja työn ammattilaiset, jotka auttavat nostamaan yksilöiden ja koko yrityksenne hyvinvoinnin ja aikaansaamisen uudelle tasolle. Valmennusprosessi käynnistyy alkukyselyllä ja mittauksilla, jatkuu yksilöllisiin tarpeisiin kohdennetulla valmennuspalveluilla, ja päättyy loppumittauksiin ja vaikuttavuuden todentamiseen. Valmennus nivotaan osaksi työyhteisön omia prosesseja ja kehittämistä. Tutustu tarkemmin valmentajatiimimme ja ota yhteyttä. Rakennetaan paras kokonaisuus juuri teidän tarpeisiinne.
Elämänkriisien, huolien ja psyykkisen pahoinvoinnin pitkittyessä omalle vahvistumiselle ja kasvulle on tärkeää antaa aikaa ihan rauhassa. Masennuksen, ahdistuksen, pelkotilojen, uupumuksen ja elämänkriisin aiheuttaman psyykkisen oireilun kohdatessa kannattaa hakea apua psykoterapiasta. Ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä esim. omaan työterveyshuoltoon tai kysyä terapiaan ohjautumisesta meiltä. Psykoterapia-asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan kognitiiviseen psykoterapeuttiimme toni@mindgame.fi

Psykoterapia

Elämänkriisien, huolien ja psyykkisen pahoinvoinnin pitkittyessä omalle vahvistumiselle ja kasvulle on tärkeää antaa aikaa ihan rauhassa. Masennuksen, ahdistuksen, pelkotilojen, uupumuksen ja elämänkriisin aiheuttaman psyykkisen oireilun kohdatessa kannattaa hakea apua psykoterapiasta. Ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä esim. omaan työterveyshuoltoon tai kysyä terapiaan ohjautumisesta meiltä. Psykoterapia-asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan kognitiiviseen psykoterapeuttiimme toni@mindgame.fi
Itsensä johtamisen taidot korostuvat tietotyössä, mutta niiden kehittäminen vaatii opettelua - itsetuntemuksen lisääntymistä, tarkkaavaisuuden-, keskittymisen-, tunteiden- ja vireystilan säätelytaitojen vahvistamista eli oman toimeenpanokyvykkyyden tietoista kehittämistä. Merkityksellisen aikaansaamisen valmennus on tavoitteellinen kasvuprosessi, joka lisää aikaansaamisen lisäksi osallistujien hyvinvointia. Valmennustapaamisten lisäksi (1x/kk, yhteensä 4-8 kertaa) asioita jalkautetaan arkeen välitehtävien motivoimana.

Merkityksellisen aikaansaamisen valmennus

Itsensä johtamisen taidot korostuvat tietotyössä, mutta niiden kehittäminen vaatii opettelua – itsetuntemuksen lisääntymistä, tarkkaavaisuuden-, keskittymisen-, tunteiden- ja vireystilan säätelytaitojen vahvistamista eli oman toimeenpanokyvykkyyden tietoista kehittämistä. Merkityksellisen aikaansaamisen valmennus on tavoitteellinen kasvuprosessi, joka lisää aikaansaamisen lisäksi osallistujien hyvinvointia. Valmennustapaamisten lisäksi (1x/kk, yhteensä 4-8 kertaa) asioita jalkautetaan arkeen välitehtävien motivoimana.
Virittymisen, stressin ja suorittamisen vastapainoksi tarvitaan kierrosten laskemista ja pysähtymisen taitoa. Mindfulness eli tietoisen läsnäolontaidon harjoittelu on tutkitusti vaikuttava lääke stressiä ja ylivirittymistä vastaan. Hyväksy, tietoinen läsnäolo auttaa kehon pois stressitilasta. Tällöin ajattelu- ja  ongelmaratkaisutaidot, vuorovaikutuksen laatu ja empatiakyky paranevat. Meiltä ja kumppaneilta mindfulnessohjauksen lisäksi myös jooga ja piletes kursseja. Tiimin yhteinen jooga tai mindfulness tunti ovat jo osa joidenkin työyhteisöjen arkea.

Mindfulness ja stressin hallinnan taitoharjoittelu

Virittymisen, stressin ja suorittamisen vastapainoksi tarvitaan kierrosten laskemista ja pysähtymisen taitoa. Mindfulness eli tietoisen läsnäolontaidon harjoittelu on tutkitusti vaikuttava lääke stressiä ja ylivirittymistä vastaan. Hyväksy, tietoinen läsnäolo auttaa kehon pois stressitilasta. Tällöin ajattelu- ja ongelmaratkaisutaidot, vuorovaikutuksen laatu ja empatiakyky paranevat. Meiltä ja kumppaneilta mindfulnessohjauksen lisäksi myös jooga ja piletes kursseja. Tiimin yhteinen jooga tai mindfulness tunti ovat jo osa joidenkin työyhteisöjen arkea.
Ratkaisukeskeinen, voimavaralähtöinen valmennus auttaa työyhteisöä muutosmyrskyssä eteenpäin. Ulkopuolinen valmentaja/ työnohjaaja vahvistaa työyhteisön muutoskyvykkyyttä, pystyvyysuskomuksia ja työn sujuvuutta. Muutostilanteiden yksilölliset ja yhteisöllisöt reaktiot käsitellään ratkaisukeskeisen valmentajan ohjauksessa arvostavasti normaaleina ihmisyyteen kuuluvina tekijöinä. Valmentaja tukee esimiestä muutosjohtamisessa, ja on aina hyvän ilmapiirin rakentamisen ja työn sujuvuuden asialla.

Muutostuki ja - valmennus

Ratkaisukeskeinen, voimavaralähtöinen valmennus auttaa työyhteisöä muutosmyrskyssä eteenpäin. Ulkopuolinen valmentaja/ työnohjaaja vahvistaa työyhteisön muutoskyvykkyyttä, pystyvyysuskomuksia ja työn sujuvuutta. Muutostilanteiden yksilölliset ja yhteisöllisöt reaktiot käsitellään ratkaisukeskeisen valmentajan ohjauksessa arvostavasti normaaleina ihmisyyteen kuuluvina tekijöinä. Valmentaja tukee esimiestä muutosjohtamisessa, ja on aina hyvän ilmapiirin rakentamisen ja työn sujuvuuden asialla.
Elämäntapamuutoksen onnistuminen vaatii oikealla tavalla mitoitetun tavoitteen ja pitkäjänteisesti päivittäisiä tekoja sen suuntaisesti. Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjoamme yksilöille ja organisaatioille tukea muutosten tekemiseen liikunnan, levon, unen, ravinnon, stressin tai koko elämän kokonaisuuden alueella. Alkumittausta ja tavoitteen asettua seuraa vähintään 3 kuukautta kestävä valmennusjakso. Valmennus päättyy loppumittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. FirstBeat hyvinvointianalyysi, InBody mittaukset ja muut testaukset voivat kuulua valmennukseen.

Elämäntapamuutos valmennus

Elämäntapamuutoksen onnistuminen vaatii oikealla tavalla mitoitetun tavoitteen ja pitkäjänteisesti päivittäisiä tekoja sen suuntaisesti. Yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjoamme yksilöille ja organisaatioille tukea muutosten tekemiseen liikunnan, levon, unen, ravinnon, stressin tai koko elämän kokonaisuuden alueella. Alkumittausta ja tavoitteen asettua seuraa vähintään 3 kuukautta kestävä valmennusjakso. Valmennus päättyy loppumittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. FirstBeat hyvinvointianalyysi, InBody mittaukset ja muut testaukset voivat kuulua valmennukseen.
Psykologiset henkilöarvionnit asiantuntija- ja päällikkötehtäviin toteutamme arvostavasti ja sujuvasti sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Palvelumme sisältävät coachaavan palautteen ja nivoutuvat aidosti työn arkeen. Autamme esimiehiä myös esim. haastattelutilanteissa. Satoja haastattelutilanteita läpivieneen psykologikonsultn kanssa esimies voi panostaa enemmän kuuntelemiseen ja hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen. Tarjoukset ja tarkemmat tiedot terhi@mindgame.fi

Henkilöarvioinnit ja rekrytointi

Psykologiset henkilöarvionnit asiantuntija- ja päällikkötehtäviin toteutamme arvostavasti ja sujuvasti sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Palvelumme sisältävät coachaavan palautteen ja nivoutuvat aidosti työn arkeen. Autamme esimiehiä myös esim. haastattelutilanteissa. Satoja haastattelutilanteita läpivieneen psykologikonsultn kanssa esimies voi panostaa enemmän kuuntelemiseen ja hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen. Tarjoukset ja tarkemmat tiedot terhi@mindgame.fi
Työssä onnistuminen, joukkoon kuuluminen, arvostuksen kokeminen ja mahdollisuus omien tavoitteiden toteuttamiseen kuuluvat hyvään työhyvinvointiin. Joissain tilanteissa tekemisen ilo voi kuitenkin olla työyhteisössä kadoksissa ja työn vaatimusten täyttämiseksi joudutaan ponnistelemaan äärirajoilla.  Työnohjaus ja coaching tarjoavat ajattelukumppanuutta ja tavoitteellisen oppimisprosessin kohti parempaa työnhallintaa ja työniloa. Esimiesten lisäksi työnohjaus sopii työskentelymuotona myös työyhteisöille, tiimeille ja asiantuntijoille. Kysy lisää terhi@mindgame.fi

Työnohjaus ja coaching

Työssä onnistuminen, joukkoon kuuluminen, arvostuksen kokeminen ja mahdollisuus omien tavoitteiden toteuttamiseen kuuluvat hyvään työhyvinvointiin. Joissain tilanteissa tekemisen ilo voi kuitenkin olla työyhteisössä kadoksissa ja työn vaatimusten täyttämiseksi joudutaan ponnistelemaan äärirajoilla. Työnohjaus ja coaching tarjoavat ajattelukumppanuutta ja tavoitteellisen oppimisprosessin kohti parempaa työnhallintaa ja työniloa. Esimiesten lisäksi työnohjaus sopii työskentelymuotona myös työyhteisöille, tiimeille ja asiantuntijoille. Kysy lisää terhi@mindgame.fi

OTA YHTEYTTÄ

Soita 050 3382295

etunimi (a) mindgame.fi