Palvelut

love,akesthe worldgoaround
Tarjoamme palveluita, jotka pohjautua tutkittuun tietoon ja inhimilliseen arvomaailmaan

 

Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja toimimme tasavertaisessa yhteistyösuhteessa kaikkien kanssa.

Tuemme asiakkaitamme tasapainoisen, omien arvojen mukaisen elämän elämisessä ja merkityksellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Autamme organisaatioita ottamaan työelämässä huomioon myös pehmeämmät arvot – rakentamaan inhimillisyyden kautta tuottavuutta ja välittämisellä hyvinvointia.

Tuotteet ja palvelut

Työuupuneen toipumisen tukena olevassa lyhytpsykoterapiassa tuetaan  kokonaisvaltaisen psykofysiologisen palautumisen lisäksi asiakasta tunnistamaan uupumukseen johtaneita tekijöitä ja tekemään yhdessä oman työpaikan keskeisten henkilöiden kanssa tekoja työnhallinnan ja -sujuvuuden parantamiseksi. 
 
Työuupuneen lyhytpsykoterapiassa (kesto 5-20 kertaa) haetaan ymmärryksen lisäksi usein muutosta siihen, miten uupunut suhtautuu itseensä, työhönsä ja aikaansaannoksiinsa. Lisäksi yhteyttä omaan kehoon ja sen kuunteluun vahvistetaan. Näin oppii paremmin tunnistamaan oman jaksamisen rajat.

Lyhytpsykoterapia
työuupuneen apuna

Työuupuneen toipumisen tukena olevassa lyhytpsykoterapiassa tuetaan kokonaisvaltaisen psykofysiologisen palautumisen lisäksi asiakasta tunnistamaan uupumukseen johtaneita tekijöitä ja tekemään yhdessä oman työpaikan keskeisten henkilöiden kanssa tekoja työnhallinnan ja -sujuvuuden parantamiseksi.
Työuupuneen lyhytpsykoterapiassa (kesto 5-20 kertaa) haetaan ymmärryksen lisäksi usein muutosta siihen, miten uupunut suhtautuu itseensä, työhönsä ja aikaansaannoksiinsa. Lisäksi yhteyttä omaan kehoon ja sen kuunteluun vahvistetaan. Näin oppii paremmin tunnistamaan oman jaksamisen rajat.
Elämänkriisien, huolien ja psyykkisen pahoinvoinnin pitkittyessä omalle vahvistumiselle ja kasvulle on tärkeää antaa aikaa ihan rauhassa. Masennuksen, ahdistuksen, pelkotilojen, uupumuksen ja elämänkriisin aiheuttaman psyykkisen oireilun kohdatessa kannattaa hakea apua psykoterapiasta. Ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä esim. omaan työterveyshuoltoon tai kysyä terapiaan ohjautumisesta meiltä. 
  
Psykoterapia-asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan toni@mindgame.fi

Psykoterapia - (KELA-tukema)

Elämänkriisien, huolien ja psyykkisen pahoinvoinnin pitkittyessä omalle vahvistumiselle ja kasvulle on tärkeää antaa aikaa ihan rauhassa. Masennuksen, ahdistuksen, pelkotilojen, uupumuksen ja elämänkriisin aiheuttaman psyykkisen oireilun kohdatessa kannattaa hakea apua psykoterapiasta. Ensimmäisenä on hyvä ottaa yhteyttä esim. omaan työterveyshuoltoon tai kysyä terapiaan ohjautumisesta meiltä.

Psykoterapia-asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan toni@mindgame.fi
Tämä valmennus on rakennettu auttamaan työuupunutta toipumisessa,  työelämään palaamisessa ja työuupumuksen uusiutumisen ehkäisemisessä. Valmennus toteutuu 8hlön ryhmässä ja sen kesto on yhteensä 6kk. Valmennuksen keskiössä on työuupuneen kokonaisvaltaisen elpymisen tukeminen (mieli ja keho), pitkittyneen stressin purkaminen ja - säätelykeinojen vahvistaminen, omien arvojen tarkasteleminen ja konkreettisesti uudenlaisen, hyvinvointia ja työkykyä tukevan arjen rakentaminen. Valmennus kohdistuu myös työpaikkaan, jonka odotetaan sitoutuvan mukaan valmennukseen.

Työuupumus - ryhmävalmennus

Tämä valmennus on rakennettu auttamaan työuupunutta toipumisessa, työelämään palaamisessa ja työuupumuksen uusiutumisen ehkäisemisessä. Valmennus toteutuu 8hlön ryhmässä ja sen kesto on yhteensä 6kk. Valmennuksen keskiössä on työuupuneen kokonaisvaltaisen elpymisen tukeminen (mieli ja keho), pitkittyneen stressin purkaminen ja – säätelykeinojen vahvistaminen, omien arvojen tarkasteleminen ja konkreettisesti uudenlaisen, hyvinvointia ja työkykyä tukevan arjen rakentaminen. Valmennus kohdistuu myös työpaikkaan, jonka odotetaan sitoutuvan mukaan valmennukseen.
Työuupuneiden lisäksi lyhytpsykoterapia (5-20 kertaa) on tutkimusten mukaan riittävä hoito, kun avunhakijan motivaatio muutokseen on vahva eikä tilanne ole päässyt pitkittymään. Voit hakeutua meille suoraan lyhytpsykoterapiaan omakustanteisesti tai esimerkiksi työnantajasi maksusitoumuksella ottamalla yhteyttä toni@mindgame.fi tai terhi@mindgame.fi

Lyhytpsykoterapian kesto on max 20 kertaa, minimissään jo yksi kerta voi Sinulle riittävä.

Lyhytpsykoterapia

Työuupuneiden lisäksi lyhytpsykoterapia (5-20 kertaa) on tutkimusten mukaan riittävä hoito, kun avunhakijan motivaatio muutokseen on vahva eikä tilanne ole päässyt pitkittymään. Voit hakeutua meille suoraan lyhytpsykoterapiaan omakustanteisesti tai esimerkiksi työnantajasi maksusitoumuksella ottamalla yhteyttä toni@mindgame.fi tai terhi@mindgame.fi Lyhytpsykoterapian kesto on max 20 kertaa, minimissään jo yksi kerta voi Sinulle riittävä.
Työelämän kehittämisen ammattilaiset tekevät työtä usein melko yksin, vaikka kaikki tarvitsemme tukea ja peilauspintoja sekä hyvinvoinnin että uudistumisen vuoksi. Käynnistämme syksyllä 2022 kaksi ryhmää - toinen livenä Oulussa, toinen etänä verkossa - joissa työnohjauksen ja coachauksen ammattilaiset pääsevät itse freesautumaan työnohjauksessa. Kerran kuussa kokoontuvien ryhmien tavoite on tukea osallistujien jaksamista ja työssä kukoistusta. 
Ryhmiä ohjaa työnohjaajien kouluttaja, psykoterapeutti Terhi Mets, joka on tällä hetkellä erityisen kiinnostunut kehollisuuden hyödyntämisestä työnohajuksessa. 
   Tarkemmin ryhmistä tietoa terhi@mindgame.fi - ja tiimi sivuilta tarkemmin Terhistä

Ryhmätyönohjaus työnohjaajille ja coacheille

Työelämän kehittämisen ammattilaiset tekevät työtä usein melko yksin, vaikka kaikki tarvitsemme tukea ja peilauspintoja sekä hyvinvoinnin että uudistumisen vuoksi. Käynnistämme syksyllä 2022 kaksi ryhmää – toinen livenä Oulussa, toinen etänä verkossa – joissa työnohjauksen ja coachauksen ammattilaiset pääsevät itse freesautumaan työnohjauksessa. Kerran kuussa kokoontuvien ryhmien tavoite on tukea osallistujien jaksamista ja työssä kukoistusta.
Ryhmiä ohjaa työnohjaajien kouluttaja, psykoterapeutti Terhi Mets, joka on tällä hetkellä erityisen kiinnostunut kehollisuuden hyödyntämisestä työnohajuksessa.

Tarkemmin ryhmistä tietoa terhi@mindgame.fi – ja tiimi sivuilta tarkemmin Terhistä
Psykologiset henkilöarvionnit asiantuntija- ja päällikkötehtäviin toteutamme arvostavasti ja sujuvasti sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Palvelumme sisältävät coachaavan palautteen ja nivoutuvat aidosti työn arkeen. Autamme esimiehiä myös esim. haastattelutilanteissa. Tuhansia haastattelutilanteita läpivieneen psykologikonsultn kanssa esimies voi panostaa enemmän kuuntelemiseen ja hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen.   Tarjoukset ja tarkemmat tiedot terhi@mindgame.fi

Henkilöarvioinnit ja rekrytointi

Psykologiset henkilöarvionnit asiantuntija- ja päällikkötehtäviin toteutamme arvostavasti ja sujuvasti sähköisiä menetelmiä hyödyntäen. Palvelumme sisältävät coachaavan palautteen ja nivoutuvat aidosti työn arkeen. Autamme esimiehiä myös esim. haastattelutilanteissa. Tuhansia haastattelutilanteita läpivieneen psykologikonsultn kanssa esimies voi panostaa enemmän kuuntelemiseen ja hyvän vuorovaikutussuhteen rakentamiseen.

Tarjoukset ja tarkemmat tiedot terhi@mindgame.fi
Työssä onnistuminen, joukkoon kuuluminen, arvostuksen kokeminen ja mahdollisuus omien tavoitteiden toteuttamiseen kuuluvat hyvään työhyvinvointiin. Joissain tilanteissa tekemisen ilo voi kuitenkin olla työyhteisössä kadoksissa ja työn vaatimusten täyttämiseksi joudutaan ponnistelemaan äärirajoilla.  Työnohjaus ja coaching tarjoavat ajattelukumppanuutta ja tavoitteellisen oppimisprosessin kohti parempaa työnhallintaa ja työniloa. Esimiesten lisäksi työnohjaus sopii työskentelymuotona myös työyhteisöille, tiimeille ja asiantuntijoille. Kysy lisää terhi@mindgame.fi

Työnohjaus ja coaching

Työssä onnistuminen, joukkoon kuuluminen, arvostuksen kokeminen ja mahdollisuus omien tavoitteiden toteuttamiseen kuuluvat hyvään työhyvinvointiin. Joissain tilanteissa tekemisen ilo voi kuitenkin olla työyhteisössä kadoksissa ja työn vaatimusten täyttämiseksi joudutaan ponnistelemaan äärirajoilla. Työnohjaus ja coaching tarjoavat ajattelukumppanuutta ja tavoitteellisen oppimisprosessin kohti parempaa työnhallintaa ja työniloa. Esimiesten lisäksi työnohjaus sopii työskentelymuotona myös työyhteisöille, tiimeille ja asiantuntijoille. Kysy lisää terhi@mindgame.fi

OTA YHTEYTTÄ

Soita 050 3382295

etunimi (a) mindgame.fi